En av oppgavene til en sykepleier er å sørge for at pasienter i livets siste fase har best mulig livskvalitet den siste tiden. Det innebærer blant annet å bidra til at pasienten forsoner seg med tanken på at livet snart er over. En annen oppgave er å forberede pårørende på sorgen ved å miste et nært familiemedlem.

– Disse samtalene kan oppleves stressende for sykepleiere, og det kan være utfordrende å takle følelsesmessige reaksjoner fra pasienten og de pårørende, sier spesialsykepleier Randi Hove ved Førde sentralsjukehus.

God erfaring med spesialutviklet plan

Liverpool Care Pathway er utviklet nettopp med tanke på å gi pasienter best mulig omsorg de siste dagene og timene av livet. Planen inkluderer både medisinsk rådgivning, tilbud om psykologisk og åndelig støtte, og familieterapi. Ved hjertesvikt kan prognosen til pasientene være uforutsigbar, noe som gjør det utfordrende å vite når det er passende å starte denne omsorgsprosessen. En ny forskningsrapport skrevet av Hove og kolleger ved Høgskolen i Bergen at sykepleiere opplever Liverpool Care Pathway Plan (LCP) som et godt hjelpemiddel når de skal følge hjertesviktpasienter gjennom livets siste dager.

– Sykepleierne i vår studie anså LCP som en viktig tiltaksplan for å redusere plagsomme symptomer hos en dødende pasient. God kjennskap til LCP er en forutsetning for å finne riktig tidspunkt for å iverksette planen. Sykepleierne så på en tverrfaglig tilnærming som nødvendig for å sikre pasienten god pleie og omsorg når livet går mot slutten, sier Hove.

Forskerne intervjuet 20 sykepleiere ved Førde sentralsjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Alle sykepleierne hadde erfaring med å bruke LCP i omsorgen av minst tre pasienter med terminal hjertesvikt.

– Studien understreker verdien av en helhetlig tilnærming i behandlingen, for å sikre at pasienten og de pårørende får ta del i beslutninger. Sykepleierne beskrev at planen gjorde dem i stand til tilby skreddersydd kommunikasjon med hver enkelt pasient. Å lage en individuell plan for oppfølging sammen med legene, sørget for mer koordinert og enhetlig informasjon, sier Hove.

Leave a reply