I dag finnes spesialiserte avdelinger for blant annet behandling av hjerteinfarkt og hjerneslag ved alle de største norske sykehusene. For pasienter som blir lagt inn på sykehus etter at de har blitt gjenopplivet fra hjertestans er behandlingen imidlertid langt mindre standardisert. Nå tar Stavanger-overlegene Eldar Søreide og Michael Busch til orde for spesialiserte hjertestanssentre ved flere sykehus i en ny oppsummeringsartikkel publisert i Trends in Anaesthesia and Cricital Care.

– For å optimalisere utfallet blant hjertestanspasienter som i etterkant av gjenopplivning rammes av komplekse problemer som vi fortsatt har mangelfull kunnskap om, mener vi at regional behandling ved integrerte hjertestanssentre er en forutsetning i behandlingen av overlevende etter hjertestans, skriver forskerne, og peker blant annet på at forskning fra Danmark, USA og Australia indikerer bedre overlevelse blant hjertestanspasienter som blir fraktet til spesialiserte sentre.

Retningslinjene for behandling av hjertestans utenfor sykehuset har de seneste årene lagt stadig økende vekt på at hjertestanssentre kan være effektive, og ekspertene bak anbefalingene forventer at mange land vil etablere regionale sentre.

– Noe av det som må tilbys ved et hjertestanssenter er generell akuttbehandling som mekanisk ventilasjon og terapeutisk nedkjøling, mulighet for akutt koronar angiografi og PCI-behandling, CT tilgjengelig 24 timer i døgnet, samt multimodal og standardisert nevroprognostisering ved hjelp av billeddiagnostikk og biomarkører i blodet, oppsummererer Søreide og Busch.

Overlegene viser til at behandlingen av hjertestanspasienter i dag kan variere veldig fra sykehus til sykehus, noe som kan ha betydning for prognosen. Dette gjelder spesielt bruken av nedkjøling, akutt-PCI og passende metoder for å vurdere prognosen til pasientene, noe som ifølge retningslinjene først bør skje fire–fem dager etter hjertestansen. Søreide og Busch savner en standardisert protokoll for å ta imot hjertestanspasienter ved sykehusene, og mener hjertestanssentre kan være positivt også på andre måter enn å bidra til at flere overlever etter hjertestans utenfor sykehus.

– Behandling ved integrerte, regionale hjertestanssentre kan også hjelpe til med å løse den store forskningsgåten innen hjertestans og gjenopplivning: Hvorfor varierer overlevelsen så mye fra sykehus til sykehus og mellom byer, regioner og land? skriver overlegene.

Leave a reply