Personer som overlever hjertestans risikerer at hjernen skades fordi den ikke får oksygen mens hjertet står stille. Nå har forskere i Bergen undersøkt den kognitive funksjonen til 30 pasienter mellom tre og fire år etter at de opplevde hjertestans, og fant at en betydelig andel sliter med korttidshukommelse eller gjennomføring av planlagte oppgaver.

Alle pasientene som deltok hadde blitt skrevet ut fra sykehus med en lav score på CPC-skalaen, noe som indikerer at graden av hjerneskade er liten til moderat. Denne skalaen er trolig imidlertid ikke den beste til å identifisere mindre endringer i kognitiv funksjon, og forskerne gjennomførte en touch screen-basert kognitiv test for å undersøke pasientenes korttidshukommelse og eksekutive funksjon.

29 % oppnådde så svake resultater på testene at det ble klassifisert som kognitiv svekkelse sammenlignet med hva man skulle forvente i en normalbefolkning med tilsvarende kjønns- og aldersfordeling. Spesielt testene for korttidshukommelse var vanskelig for mange, mens det kun var mindre tegn til at evnen til å gjennomføre oppgaver var svekket. Forskerne mener funnene er sammenlignbare med tidlig Alzheimer, og at studien understreker viktigheten av å informere pasienter og familien deres om muligheten for kognitive svekkelser i lang tid etter en hjertestans.

Les også: Får kognitive problemer etter hjertestans

Leave a reply