Færre enn én av fire som opplever hjertestans utenfor sykehus overlever. Selv om rask hjelp er helt avgjørende, er det vanskelig å forutsi hvilke pasienter som vil klare seg. Det diastoliske blodtrykket som genereres ved hjertekompresjoner er en viktig faktor for å få i gang hjertet igjen etter hjertestans, og dette trykket kan potensielt påvirkes av genene til hver enkelt. Nå har forskere ved universitetssykehuset i Stavanger undersøkt om genotypen av det blodtrykkregulerende ACE-genet har betydning for hvilke pasienter som får tilbake spontan sirkulasjon etter hjertestans utenfor sykehus.

DNA-prøver fra blodet til 127 hjertestanspasienter i Stavanger-området mellom 2007 og 2010 ble analysert i studien. Det eksisterer tre genotyper for ACE-genet, med betydning for hvor mye angiotensin-konverterende enzym (ACE) som sirkulerer i blodet. Forskerne fant imidlertid ingen signifikant sammenheng mellom genotype og sjansen for å gjenvinne spontan sirkulasjon.

Tidligere forskning har vist ACE-genotypen er av avgjørende betydning ved ulike sykdomstilstander, men en slik sammenheng er ikke funnet ved hjertesykdom. Forskerne tror resultatene deres tyder på at det er flere mekanismer enn ACE-genotype som spiller inn på reguleringen av blodflyten og det diastoliske blodtrykket ved hjerte-lunge-redning. Studien er begrenset av at den har relativt få deltakere, men viser like fullt potensialet for å bruke blodprøver og DNA fra hjertestanspasienter på en etisk forsvarlig og praktisk måte.

Les også: Like mange overlever hjertestans utenfor som på sykehus

Leave a reply