Mange pasienter med kols har også hjerte- og karsykdom. Tidligere studier har vist at nivåene av hjerteskademarkøren troponin T i blodet er høye og forbundet med økt risiko hos pasienter som legges inn med akutt forverring av kols. Nå viser en ny studie fra Akershus universitetssykehus at dette også gjelder ved stabil kols.

Studien inkluderer 275 pasienter som ble fulgt i nesten tre år. 66 av dem hadde troponinverdier som var høyere enn det som er normalt. Totalt 47 pasienter som døde i oppfølgingsperioden, og risikoen var nesten tredoblet blant pasientene med høye troponinnivåer, sammenlignet med pasientene som hadde så lave nivåer at de ikke kunne oppdages selv med høysensitive analyseverktøy. Analysene var justert statistisk for hvor alvorlig kols pasientene hadde og for en rekke kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Med andre ord kan ikke sammenhengen mellom troponin T og dødelighet forklares av disse faktorene.

Forskerne konkluderer med at høye troponin T-nivåer i blodet er vanlig også hos pasienter med stabil kols, og at høye nivåer er uavhengig koblet til økt risiko for tidlig død i denne pasientgruppa.

Leave a reply