Fredag 22. juni disputerer Espen Bøe for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Sviktende hjerter med normal elektrisk aktivering fylles bedre med blod, men pumper dårligere ved pacemakerbehandling som synkroniserer hjertet.
  2. Ved unormal elektrisk aktivering av hjertet kan hjerteresynkroniseringsterapi gjøre hjertet mer effektivt.
  3. En ny ultralydmetode kan avdekke blokkeringer i koronarårene.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Behandling med en pacemaker som synkroniserer sammentrekningene til de to halvdelene av hjertet (CRT) har som mål å rette opp sammentrekningsforskjeller mellom halvdelene. Slik behandling ser imidlertid ikke ut til å være effektivt for hjertesviktpasienter som har unormal muskelsammentrekning (smalt QRT-intervall) og normal elektrisk aktivering av hjertet. Studien ble gjennomført på seks forsøksdyr , og tyder på at CRT kan bedre evnen til å fylle hjertet med blod, men samtidig forverres pumpefunksjonen. Det skjer fordi CRT fører til unormal elektrisk aktivering av hjertet. Hjertefunksjonen med og uten CRT ble målt både før og etter at dyrene ble påført hjertesvikt, og Bøe og kollegene testet både pacing av kun venstre hjertekammer og av begge hjertekamrene samtidig.

(2) Hjerteresynkroniseringsterapi kan være derimot være effektivt for pasienter som har unormal elektrisk aktivering av hjertet. Hjertet pumpet ut den samme mengden blod, men på en mer effektiv måte da dyr med asynkron sammentrekning av ventriklene ble behandlet med CRT.

(3) En ny ultralydmetode utviklet ved Oslo universitetssykehus kan bidra til at hjertepasienter med behov for rask utblokking av koronarårene fanges opp lettere. Metoden kalkulerer regionalt myokardialt arbeid, kalt myocardial work index (MWI). 150 pasienter som hadde akutt koronarsykdom uten ST-elevasjon deltok i studien. Pasientene ble undersøkt med hjerteultralyd før de gjennomførte koronarangiografi, en røntgenundersøkelse som presist avdekker blokkeringer i koronarårene. 27 av pasientene hadde akutt koronar okklusjon, og 22 av disse ble oppdaget ved hjelp av MWI.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Oppdaget blokkeringer i koronarårene med ny ultralydmetode

 

Leave a reply