Onsdag 31. januar disputerer Siri Lagethon Heck for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Blodtrykksmedisinen candesartan forhindrer at cellegift svekker hjertets pumpefunksjon under brystkreftbehandling.
  2. Betablokkeren metoprolol motvirker økningen i markører for hjerteskade under cellegiftbehandling for brystkreft.
  3. Verken candesartan eller metoprolol motvirker økt dannelse av fibrøst bindevev i hjertet under brystkreftbehandling.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Målet med PRADA-studien er først og fremst å undersøke om man kan hindre at cellegift svekker hjertet ved brystkreft hvis man samtidig benytter angiotensinreseptorblokkeren candesartan og/eller betablokkeren metoprolol, som vanligvis benyttes ved henholdsvis høyt blodtrykk og hjertesykdom. 120 ellers friske kvinner som ble operert for brystkreft mellom september 2011 og 2014 ble undersøkt i studien ved Akershus universitetssykehus. Kvinnene ble tilfeldig fordelt til fire like store grupper, som i tillegg til cellegift enten fikk candesartan, metoprolol, begge medisinene eller narremedisin. Protokollen for studien ble publisert som egen artikkel i 2012.

(2) De første resultatene ble publisert fire år senere. Forskerne undersøkte blant annet pumpefunksjonen til hjertet ved hjelp av hjerte-MR, og oppdaget at denne funksjonen var noe redusert hos kvinnene etter at de hadde avsluttet den siste cellegiftkuren. Men den halvparten av kvinnene som hadde fått candesartan opplevde ikke disse svekkelsene.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Candesartan hindret svekkelse i hjertet etter brystkreft

(3) Forskerne målte det ekstracellulære volumet i hjertet til 69 av deltakerne med avansert MR-teknologi, noe som gir en indikasjon på ødem og/eller dannelse av fibrøst bindevev som gjør at hjertet blir stivere og på sikt svekkes. I løpet av de ca. 13 ukene kvinnene fikk cellegift økte det ekstracellulære volumet, og det økte mest hos kvinnene som fikk store cellegiftdoser. Verken candesartan eller metoprolol motvirket denne økningen.

(4) Nivåene av en rekke markører for skader på hjertet økte i blodet til brystkreftpasienter etter cellegiftbehandling. Større endringer i markørene for hjerteskade var imidlertid ikke koblet til større svekkelse av hjertefunksjonen til kvinnene. Metoprolol motvirket økningen i hjerteskademarkørene, mens candesartan ikke hadde noen slik effekt.

Leave a reply