Pasienter som opplever store blødninger under hjertekirurgi kan ha økt risiko for andre komplikasjoner, og det er viktig å forebygge dette. Inntil én av fem opererte opplever slike omfattende blødninger, og hos en vesentlig andel av disse oppstår blødningene i mindre blodårer utenfor hjertet. Det er betydelige utfordringer knyttet til å oppdage slike blødninger, men nye verktøy – tromboelastografer – som gir et grafisk bilde av koagulasjonsprosessen* kan gjøre det lettere å vurdere blødningsfaren og gi mer målrettet behandling.

Forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim sammenlignet nylig nøyaktigheten av tre slike apparater, nærmere bestemt Sonoclot, TEG og RoTEM. For å studere endringer i blodkoagulasjonen tok de blodprøver fra 35 hjertepasienter både før og på to tidspunkter etter en hjerteoperasjon med hjerte-lunge-maskin. Det viste seg at TEG hadde høyest følsomhet for å oppdage endringer i blodstatusen, mens Sonoclot hadde lavest følsomhet.

Forskerne kunne konkludere med at TEG og RoTEM kan benyttes for å oppdage endringer i blodkoagulering etter hjertekirurgi, mens Sonoclot er mindre brukbar. Samtidig understreker de at alle apparatene foreløpig mangler gode referanseverdier for de ulike koaguleringsmålene for ulike pasientgrupper, og at mer arbeid må til før verktøyene kan gi pålitelige resultater.

Leave a reply