Det er kjent av nivåene av troponin I i blodet kan si noe om størrelsen på et hjerteinfarkt og funksjonen til venstre hjertekammer etter et STEMI-hjerteinfarkt*. Nå har forskere vist at nivåene også kan bidra til å bedre forutsi risikoen for alvorlige kliniske episoder (død, kardiogent sjokk*, hjertesvikt og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser) i løpet av de første tre månedene etter PCI-behandling for akutt STEMI-infarkt.

1.176 pasienter med mistenkt STEMI-hjerteinfarkt som presenterte innen seks timer etter smertedebut fra 114 sykehus i 18 land deltok i PROTECTION AMI-studien. Oslo-forskere brukte resultater fra de 1.066 pasientene som ble behandlet med primær PCI i denne studien i arbeidet sitt. Det ble foretatt seks målinger av troponin I-nivåene, som steg fra 0,4 mikrogram/liter i medianverdi ved innleggelse til 33,1 mikrogram/liter i løpet av det første døgnet etter innleggelse, og deretter sank gradvis ned til 9,1 mikrogram/liter etter ca. tre døgn.

84 av pasientene opplevde alvorlige kliniske episoder i løpet av tre måneder. Det viste seg at risikoen hang signifikant sammen med troponin I-nivåene på alle de fem måletidspunktene etter PCI-behandlingen. Den tredelen av pasientene som hadde høyest troponin I-verdier etter 16–24 timer hadde dessuten klart høyest risiko for alvorlige utfall, mens tredelen med lavest nivåer også hadde lavest risiko.

Nivåene av troponin I etter infarktet var også forbundet med nivåene av NT-proBNP etter tre måneder. NT-proBNP er en kjent diagnostisk markør for hjertesvikt, og forskerne mener troponin I-nivåene kan ha potensial for å identifisere pasientene som har størst behov for hjertesviktbehandling etter et STEMI-infarkt. I tråd med tidligere studier kunne også troponin I-nivåene forutsi størrelsen på infarktet og pumpefunksjonen til venstre hjertekammer. Forskerne konkluderer med at enkeltmålinger av troponin I-nivået kan benyttes som et viktig klinisk mål for å beregne risikoen for alvorlige utfall og vesentlig redusert hjertefunksjon etter STEMI-hjerteinfarkt.

Les mer: Studien ble også omtalt på den store hjertekongressen i Barcelona i fjor høst

Leave a reply