Usunn livsstil forårsaker koronar hjertesykdom. De som rammes kan redusere risikoen for at det skal gjenta seg ved å redusere stillesitting og spise sunnere, men mange har for lite kunnskap og motivasjon til å klare det uten hjelp. Nå har norske og islandske forskere undersøkt hvilken kompetanse helsearbeidere selv mener de bør ha for å gi best mulig opplæring som støtter pasienter med blant annet hjerteinfarkt og angina til å mestre eget liv.

Forskerne gjennomførte dybdeintervjuer av til sammen 19 sykepleiere, fysioterapeuter og kardiologer i Norge og på Island. Alle unntatt én hadde formell utdannelse innen pasientopplæring. Alle hadde også erfaring med opplæring av hjertepasienter på sykehus, mens 18 av 19 hadde fulgt opp pasientene også etter at de var utskrevet.

Etter intervjuene kom forskerne fram til tre hovedpunkter som helsearbeiderne anså som særlig viktige: teoretisk kunnskap, klinisk kunnskap og svært gode kommunikasjonsevner. De mente at det er grunnleggende å være oppdatert på ny kunnskap om hjerte- og karsykdom – og i tillegg ha klinisk erfaring – men samtidig må man ha evnen til å formidle kunnskapen til pasientene på en måte de forstår. Dette krever at man klarer å opprette et godt klima for dialog, og se læringsbehovene til hver enkelt pasient. Informantene i studien mener at helsearbeidere trenger effektiv opplæring for å tilegne seg de pedagogiske egenskapene som trengs for å klare å motivere til livsstilsendringer hos pasienter med koronarsykdom.

Leave a reply