– Vi fraråder tyngre aktiviteter ute i kulda for pasienter med kjent hjertesykdom. Snømåking, særlig måking av tung våt snø, er en meget tung fysisk aktivitet. Det er ikke få personer som har fått sitt første hjerteinfarkt etter slik aktivitet, sier Helge Istad til ABC Nyheter. Istad er spesialist i indremedisin og medisinskfaglig rådgiver i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Nyhetssaken viser til en observasjonsstudie som ble publisert i The Lancet våren 2015, som konkluderer med at flere dødsfall i verden kan knyttet til kaldt vær enn til varmt vær. Istad refererer også til studier fra nordiske land som viser høyere forekomst av hjerteinfarkt i den kaldeste årstida.

– Vi har nok ingen god forskning som fullt ut forklarer dette, men det er veldig sannsynlig at mye av denne effekten skyldes at blodårene trekker seg sammen når det er kaldt, noe som forårsaker høyt blodtrykk, sier han. Akutt blodtrykkstigning kan gi hjerteinfarkt hos hjertesyke.

I 2014 omtalte Hjertebloggen en studie basert på Tromsøundersøkelsen, hvor forskerne ikke kunne påvise flere hjerteinfarkt i befolkningen om vinteren enn resten av året.

– Forklaringen kan være at folk i Nord-Norge er godt tilpasset et tøft klima, og vi har godt isolerte hus med høy standard. Vi kler oss etter værforholdene, har generelt høy levestandard, og er stort sett ute når vi selv velger det. Kanskje kan man si at mennesker er best tilpasset det klimaet de har og til det været de vanligvis opplever, fortalte forsker Laila Hopstock ved UiT Norges arktiske universitet i en videoblogg om studien.

LES HELE SAKEN:

Hvordan påvirker nordnorsk vær forekomsten av hjerteinfarkt?

Leave a reply