Hvordan påvirker nordnorsk vær forekomsten av hjerteinfarkt?

I mange land er det overhyppighet av hjerte- og karrelaterte sykdomstilfeller og dødsfall om vinteren sammenlignet med andre årstider. Så hvorfor er det ikke slik i Nord-Norge?