Hjerteinfarkt er en tilstand hvor oksygentilførselen til hjertet opphører på grunn av at blodgjennomstrømmingen til hjertet forstyrres. I mange land er det overhyppighet av hjerte- og karrelaterte sykdomstilfeller og dødsfall om vinteren sammenlignet med andre årstider.

Paradoksalt nok: Slik er det ikke i nord.

Tromsøundersøkelsen, en helseundersøkelse med 40 års oppfølging av over 40 000 mennesker utsatt for ekstreme årstidsvariasjoner i lys- og værforhold, gir et meget godt grunnlag for å studere sammenhenger mellom hjerteinfarkt, risikofaktorer, årstid og vær.

I denne videobloggen forteller forsker Laila A. Hopstock om funn fra tre studier hvor de har undersøkt hvordan årstid og meteorologiske faktorer som blant annet snø, temperatur og vind påvirker antall nye tilfeller av førstegangs hjerteinfarkt gjennom året og risikofaktorer for hjertekarsykdom. Resultatene viser at hjertene til folk i nord er lite påvirket av skiftende årstider og vær, motsatt av hva man ser i andre deler av verden.

Comments are closed.