Lege Gard Filip Gjerdalen disputerer i dag for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Han har studert hjertene til 595 spillere fra de to øverste divisjonene i norsk herrefotball.

Endret struktur

I 2008 deltok spillerne i et prosjekt kalt Det norske idrettshjertet, hvor de ble undersøkt grundig med blant annet hjerteultralyd. Hovedresultatene til Gjerdalen beskriver strukturen og funksjonen til hjertet hos 504 hvite og 49 afrikanske fotballspillere, og sammenligner med 47 friske kontrollpersoner som trente mindre enn tre timer i uka. Både de hvite og afrikanske spillerne hadde et større hjerte enn kontrollpersonene, mens veggtykkelsen til både venstre og høyre hjertekammer var mest økt hos afrikanerne. Forkamrene var mer forstørret enn hjertekamrene hos begge spillergruppene når man sammenlignet med kontrollgruppa.

Resultatene tyder på mer remodellering av hjertet til afrikanske enn hvite fotballspillere på toppnivå i Norge. Remodellering gjør hjertet større og stivere, og er normalt en del av sykdomsutviklingen som svekker hjertefunksjonen. Likevel var hjertefunksjonen til fotballspillerne i hvile god, og forskningen bekrefter dermed tidligere resultater som viser at regelmessig trening ikke har negativ effekt på hjertets funksjon til tross for de strukturelle endringene som oppstår.

I en annen artikkel har Gjerdalen og kollegene sammenlignet hjertefunksjonen hos de 50 fotballspillerne med de største forkamrene med de 50 spillerne med de minste forkamrene. Til tross for at volumforskjellen var svært markant var det ingen forskjeller i forkammerfunksjon mellom spillerne i de to gruppene. Imidlertid påviste forskerne at lekkasje av blod tilbake gjennom trikuspidalklaffen, såkalt trikuspidalinsuffisiens, var noe vanligere blant spillere enn blant friske kontrollpersoner.

Blodtrykk som risikofaktor

I doktorgraden har Gjerdalen også deltatt i en studie som ser på blodtrykket til de samme fotballspillerne. 7 % av spillerne hadde høyt blodtrykk, en sammenlignbar prosentandel som blant de friske og jevnaldrende kontrollpersonene. Videre var det en klar og lineær sammenheng mellom høyere blodtrykk og større hjertekamre og atrier. Dessuten var blodårene stivere jo høyere blodtrykk spillerne hadde.

Disse resultatene tyder på høyt blodtrykk utgjør en risiko for framtidig hjerte- og karsykdom også for godt trente idrettsutøvere, og at det kan være nyttig å måle blodtrykket som en del av screeningen av fotballspillere.

Leave a reply