Troponiner i blodet er markører for celledød og benyttes til å diagnostisere hjerteinfarkt. N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) er en markør for strekk i hjertecellene, og er forhøyet ved hjertesvikt. Med nye og mer følsomme analysemetoder har man sett at nivåene av disse proteinene også er gode prognostiske markører hos personer som har stabil koronarsykdom. Nå har forskere i Oslo funnet en sammenheng mellom svekket hjertefunksjon og forhøyede nivåer av henholdsvis sensitive troponin I og NT-proBNP i denne gruppa pasienter.

Forskerne benyttet hjerteultralyd for å evaluere pumpefunksjonen til venstre hjertekammer. Strain er et mål på hjertemuskulaturens funksjon, og var signifikant korrelert med nivåene av de to hjerteskademarkørene hos de 160 pasientene som deltok i studien. Alle pasientene hadde stabil koronarsykdom etter at de hadde gjennomgått PCI-behandling for akutt hjerteinfarkt, ustabil eller stabil hjertekrampe ett år tidligere. For høysensitiv troponin T var ikke sammenhengen med hjertefunksjonen signifikant.

Funnene indikerer at forhøyede nivåer av hjerteskademarkørene troponin I og N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid henger sammen med svekket sammentrekningskraft i venstre ventrikkel hos pasienter med stabil koronar hjertesykdom. Dette gir utvidet kunnskap om verdien av de to biomarkørene, og indikerer at en enkel blodprøve kan gi tilleggsinformasjon om hjertefunksjonen til pasienter med slik hjertesykdom.

Leave a reply