Personer med type 2-diabetes har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, men det kan være vanskelig å oppdage slik sykdom i denne pasientgruppa. I sin doktorgrad undersøkte lege og forsker Anne Pernille Ofstad nye risikomarkører, hjertefunksjon og effekten av et intensivt behandlingsopplegg for diabetespasienter med minst én tilleggsrisikofaktor for hjerte- og karsykdom.

Bedret risikoklassifikasjonen med 20–40 %

Den første studien i avhandlingen ble publisert i 2013. Denne studien presenteres i videoen under. Her avdekket forskerne to nye markører i blodet – interleukin-6 og activin A – som var signifikant forbundet med å dø eller oppleve hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av gjennomsnittlig 8,6 år, også etter justering for tradisjonelle risikofaktorer.

– Ved å legge til interleukin-6 eller activin A i en standardmodell av tradisjonelle risikomarkører, bedret vi risikoklassifikasjonen med ca. 20–40 %. Dersom resultatene valideres i større studier, vil dette kunne implementeres i risikostratifiseringen av personer med type 2 diabetes. Det vil kunne bidra til at vi kan intensivere forebyggende behandling til de som virkelig trenger det, forteller Ofstad til UNIKARD.

(saken fortsetter under videoen)

Redusert hjertefunksjon

I 2015 publiserte Ofstad og medarbeidere en studie som tyder på at diabetessykdommen i seg selv fører til svekket diastolisk hjertefunksjon. Sammenlignet ikke-diabetikere med samme alder, kjønn, blodtrykk og kroppsvekt hadde diabetespasientene i studien stivere hjerter som fylte seg dårligere med blod. Dette bekrefter at det eksisterer en diabetisk kardiomyopati, som trolig skyldes faktorer som høyt blodsukker, lavgradig inflammasjon, fibrose og opphopning av avanserte glykerte endeprodukter (AGE-er) i hjertet.

Les mer: Diabetes svekker hjertet uavhengig av fedme

Intensivbehandling bedret ikke hjertefunksjonen

Den tredje studien i doktorgradsarbeidet ble publisert i 2014, og også den er tidligere omtalt på Hjertebloggen. Halvparten av deltakerne i studien ble tilfeldig trukket til å få skreddersydd, intensiv medisinsk behandling for å senke blodsukker, kolesterol og blodtrykk. Etter to år hadde behandlingen ført til større reduksjon i blodsukker og kolesterol enn standardbehandling, men målene på hjertefunksjon var i all hovedsak verken forbedret eller forverret i noen av gruppene.

Les mer: Intensiv diabetesbehandling i to år bedret ikke hjertefunksjonen

– Det er spesielt viktig å understreke at det ikke var noen forverring av funksjonen som følge av den intensive, multifaktorelle behandlingen, ettersom enkelte tidligere studier har vist at det kan være skadelig å senke blodsukkeret veldig intensivt, sier Ofstad.

Leave a reply