Ved hjertekirurgi er det vanlig å lamme hjertemuskulaturen for å stanse aktiviteten i hjertet midlertidig, slik at oksygenbehovet blir minimalt under operasjonen. Slik kardioplegi reduserer skadene på hjertet i perioden det ikke får normal blodtilførsel. Imidlertid opplever en del hjerteopererte ventrikkelflimmer når blodtilførselen til hjertet åpnes igjen. Dette er en alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelser som fortrinnsvis behandles med kalium, eventuelt med elektrosjokk dersom kaliumbehandling ikke har virkning.

Mer enn 12.000 pasienter ble bypass-operert på Feiringklinikken mellom 1999 og 2010. Av disse fikk 1.877  vellykket behandling med kalium mot ventrikkelflimmer, mens 400 pasienter fikk elektrosjokk etter at kaliumbehandlingen hadde feilet. Forskerne så på om pasientene som ble behandlet for ventrikkelflimmer hadde høyere risiko for å dø i løpet av 30 dager og/eller på lengre sikt (i gjennomsnitt 7,4 år) etter operasjonen.

UnikardSymposiet2014 - banner

Ganske nøyaktig en fjerdedel av pasientene døde i løpet av oppfølgingsperioden. Det viste seg at pasientene som hadde fått vellykket behandling med kalium ikke hadde økt risiko for å dø sammenlignet med pasientene som ikke opplevde hjerteflimmer. Dette gjaldt også når analysene ble justert for en rekke kjente faktorer som er forbundet med dødsrisiko. Heller ikke hos de som måtte få elektrosjokk var den økte dødsrisikoen signifikant, men på lang sikt var det likevel en tendens til at en høyere andel av disse pasientene omkom.

Forskerne kunne uansett konkludere med at ventrikkelflimmer etter hjerteoperasjon ikke var forbundet med økt dødelighet, og at det derfor ikke er høyst nødvendig å finne behandlingsmetoder som gjør at færre får hjerteflimmer i etterkant av bypass-operasjoner. De understreker likevel at de ikke undersøkte dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom spesifikt, og kan ikke utelukke at det ville ha gitt et annet resultat.