Den 13. februar ble hjerteaksjonsåpningen i Molde avholdt.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av å starte tidlig med å gi barn gode vaner for å forebygge hjerte- og karsydkommer i voksen alder. Barn som venner seg til en livsstil med mye aktivitet og sunn mat tar med seg vanene inn i voksenlivet. Foredragsholdere:

Charlotte Bjørk Ingul: Lege, forsker, nasjonal koordinator hjerte- og karforskning UNIKARD, arbeidssted NTNU og medlem i Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt råd for hjerte- og karsykdommer

Gry Bodin: Forebyggingskonsulent i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stine Nordhagen: Fagkonsulent kosthold i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Se medieoppslag i NRK og Rbnett her:

http://www.rbnett.no/nyheter/article7102749.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.10911903