Dato: Onsdag 13. februar 2013 kl. 10.00 – 16.00 Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde
Overvekt og fedme hos barn og unge. Hjerte og karsykdommer, kosthold og livsstil. Hva kan vi som foreldre, besteforeldre og samfunn bidra med?

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av å starte tidlig med å gi barn gode vaner for å forebygge hjerte- og karsydkommer i voksen alder. Barn som venner seg til en livsstil med mye aktivitet og sunn mat tar med seg vanene inn i voksenlivet. Foredragsholdere:

Charlotte Bjørk Ingul: Lege, forsker, nasjonal koordinator hjerte- og karforskning UNIKARD, arbeidssted NTNU og medlem i Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt råd for hjerte- og karsykdommer

Gry Bodin: Forebyggingskonsulent i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stine Nordhagen: Fagkonsulent kosthold i Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

Påmelding innen 6. februar til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal, telefon: 71 21 56 00

E-post: moro@nasjonalforeningen.no

Deltakeravgift kr 480,- pr person, som inkluderer lunsjbuffet.

Nettside: http://www.nasjonalforeningen.no/Hjerteaksjons%C3%A5pning.b7C_wJDYYG.ips