Bedret nøyaktigheten ved å fjerne sukker fra markør for hjertesvikt

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerte-thorax forskningsgruppe, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne:

Høye nivåer av NT-proBNP i blodet indikerer hjertesvikt. Forskere ved Akershus universitetssykehus har vist at biomarkøren er enda mer nøyaktig i diagnostikk og prognose dersom sukkermolekyler fjernes fra NT-proBNP før blodprøvene analyseres.

Les hele artikkelen