Tidligere forskning viser at pasienter med leddgikt har økt risiko for kardiovaskulære hendelser senere i livet, men kan det også være motsatt? For å undersøke det nærmere benyttet australske forskere – i samarbeid med professor Vibeke Videm ved NTNU – data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og resultatene var klare: Risikoen for å utvikle leddgikt var vesentlig høyere blant personer med tidligere hjerte- og karsykdom.

786 pasienter med selvrapportert leddgikt ble undersøkt i studien. Disse personene hadde alle fått lidelsen i løpet av årene mellom HUNT2 (1995-1997) og HUNT3 (2006-2008). 6,6 % av dem oppgav tidligere hjerte- og karsykdom ved HUNT2, og dette tallet er dobbelt så høyt som blant HUNT-deltakere som ikke hadde fått leddgikt i den samme perioden. For pasienter med artrose så man imidlertid ingen slik sammenheng, og forskerne konkluderte derfor med at funnene er spesifikke for leddgikt. De mener betennelse kan være stikkordet som forklarer hvorfor det er sånn.

Leddgikt, eller revmatoid artritt, skyldes nemlig betennelse som bryter ned leddbrusk og knokler. Åreforkalkning, som er forløperen til mange hjerte- og karsykdommer, skyldes også en kronisk betennelsestilstand, og forskerne tror dette kan være fellesnevneren som på sikt fører til både leddgikt og hjerte- og karsykdom. Dette støttes også av at det ikke var sammenheng mellom artrose (slitasjegikt) og senere hjerte- og karsykdom.  Nå håper forskerne studien vil bidra til at man i framtida kan identifisere personer med risiko for leddgikt på et tidligere tidspunkt.

Professor Vibeke Videm skrev nylig om studien på #NTNUmedicine-bloggen:
– Sannsynligvis bidrar betennelsen ved åreforkalkningen til å intensivere prosessen som fører til leddgikt

Les også: Leddgikt kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom

Leave a reply