Forskere ved Haukeland universitetssykehus og NTNU har i samarbeid med klinikere ved flere norske sykehus tidligere etablert verdens nest største biobank over familier med økt risiko for svangerskapsforgiftning. «Biobank av norske familier med økt forekomst av svangerskapsforgiftning» består av til sammen 496 personer (71,4 % kvinner) fra 138 familier, hvorav 263 av de kvinnelige deltakerne har hatt svangerskapsforgiftning og også har en nær slektning som har hatt sykdommen. Målet med biobanken er blant annet å studere den genetiske bakgrunnen for svangerskapsforgiftning.

Les også: Svangerskapsforgiftning kan skyldes samme gener som hjerte- og karsykdom

I en nylig publisert artikkel har forskerne klassifisert deltakerne i biobanken i 30 ulike grupper, basert på hvilke synlige egenskaper (fenotyper) de hadde på en rekke ulike sykdomstilstander, blant annet aterosklerotisk hjerte- og karsykdom (koronarsykdom, hjerneslag eller annen perifer karsykdom) og relaterte risikofaktorer. De identifiserte 11 av de 30 fenotypene som arvelige, deriblant høyt blodtrykk, aterosklerotisk hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes. Dette indikerer at disse tilstandene er arvelige i familier hvor forekomsten av svangerskapsforgiftning er høy, og er samtidig en indikasjon på at det eksisterer felles genetiske mekanismer i sykdomsutviklingen av disse tilstandene.

Les også: Flere får blodtrykksmedisin etter svangerskapsforgiftning

Kommentar fra førsteforfatter Liv Cecilie Vestrheim Thomsen:

Selv om vi ikke er de første til å vise at svangerskapsforgiftning er arvelig og har genetiske årsaker, så mener vi bestemt at vi er de første som har sett på i hvilken grad begge sykdommene er arvelige i en gruppe av familier, og ikke minst dette at en andel av de arvelige faktorene ser ut til å være felles for en del av de undersøkte sykdommene/tilstandene (overlapping heritability). I tillegg er det nytt at mennenes bidrag til arveligheten – spesielt i preeklampsifamilier – er inkludert i beregningene.

Leave a reply