Onsdag 7. november disputerte Agnethe Eltoft for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Betennelsesmarkøren CRP kobles til åreforkalkning i halspulsåren.
  2. Interleukin-6 knyttes til utvikling av plakk i halspulsåren.
  3. Kombinasjonen av plakk i halsen og høye CRP-nivåer ser ut til å øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Høyere nivåer av den generelle betennelsesmarkøren C-reaktivt protein (CRP) er koblet til økt sannsynlighet for å ha plakk i halspulsåren ifølge den første artikkelen til Eltoft og kollegene. Sammenhengen var fortsatt signifikant etter justering for andre tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Nivåene av CRP ved den første undersøkelsen var imidlertid ikke forbundet med nydannelse eller progresjon av plakk innen neste undersøkelse hos verken menn eller kvinner etter statistisk justering for andre relevante faktorer.

Studien baserer seg på 6503 middelaldrende deltakere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994, hvorav henholdsvis 4730 og 2917 også deltok i Tromsø 5 og Tromsø 6 i 2001 og 2007. Forskerne konkluderer med at CRP kan benyttes som en markør for åreforkalkning i halspulsåren, men at høye nivåer i seg selv ikke ser ut til å øke risikoen for videre plakkdannelse.

(2) Interleukin-6 kan være en markør for progresjon av åreforkalkning hos folk flest, ifølge den neste artikkelen som ble publisert fra doktorgraden. Forskerne målte nivåene av 28 markører i blodet til 703 deltakere i Tromsøundersøkelsen og så på hvordan disse var knyttet til utvikling av plakk i halspulsåren. Halspulsåren ble undersøkt to ganger med seks års mellomrom. Betennelsesmarkøren interleukin-6 viste seg å være spesielt interessant, og høyere nivåer kunne knyttes til økt progresjon av plakk uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer og de andre markørene som ble målt.

(3) Personer som både har åreforkalkning i halsen og høye nivåer av CRP i blodet har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Ved å inkludere kombinasjonen av plakk og generell betennelse, kan man forutsi hjerte- og karsykdom i større grad enn ved kun å bruke de tradisjonelle risikofaktorene. Studien som viser dette inkluderer over 10 000 deltakere fra Tromsøundersøkelsen. Også høye CRP-nivåer i seg selv var koblet til økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom, og det samme gjaldt for de som hadde større plakk i halsårene uten å ha høye CRP-nivåer.

Leave a reply