Hjerneslagkampanje gjorde at flere fikk rask behandling

Dobbelt så mange ringte 113 og ble sendt til akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus med symptomer på hjerneslag i månedene etter en opplysningskampanje om slag i massemediene.