De tolv månedene før april 2014 ble i gjennomsnitt 37,3 personer som ringte 113 sendt til akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus med mistanke om akutt hjerneslag. De seks neste månedene var gjennomsnittet nesten doblet til 72,8 pasienter. Grunnen: En hjerneslagkampanje som ble gjennomført i sosiale medier, aviser og på TV på Vestlandet i mai 2014.

– Vi klarte å gjøre noe som hjalp befolkningen å gjenkjenne hjerneslagsymptomer. Dermed har de tatt raskere kontakt med helsevesenet, sier førsteforfatter Rajiv Advani ved Stavanger universitetssjukehus til Dagens Medisin.

(saken fortsetter under videoen)

Video fra Helse Vest: En av de tre reklamevideoene fra kampanjen.

Plakater med symptomer

Opplysningskampanjen i mai 2014 hadde til hensikt å gjøre folk mer oppmerksomme på de vanligste symptomene på hjerneslag. Plakatene og videoene som ble benyttet viste skuespillere med skjevt ansikt, talevansker eller lammelser på den ene siden av kroppen. Det ble i tillegg reklamert for kampanjen på legesentre i området.

Effekten av kampanjen ble også evaluert gjennom 1400 telefonintervjuer med voksne personer i nedslagsfeltet for kampanjen. Før kampanjen kjente 66 % av de spurte minst ett symptom på hjerneslag. Etterpå hadde andelen økt til 75 %. Drøyt halvparten kjente til ansiktsskjevhet som symptom, mens litt færre kunne oppgi talevansker og svakhet i arma, som var de tre symptomene kampanjen fokuserte på.

Flere fikk optimal behandling

Blodproppoppløsende behandling med trombolyse kan gis innen 4,5 timer etter de første symptomene på hjerneslag. I kampanjen ble det understreket hvor viktig det er å ringe 113 raskt etter at man opplever symptomer, og doblingen i antall henvendelser førte med seg en betydelig økning i antall som fikk trombolytisk behandling ved Stavanger universitetssjukehus i månedene etter kampanjen – fra gjennomsnittlig 7,3 pasienter de 12 foregående månedene til gjennomsnittlig 11,3 pasienter de seks neste månedene.

– Vi har altså behandlet 54,7 % flere pasienter, sier Advani til Dagens Medisin og påpeker at en del av pasientene som tok kontakt med symptomer på hjerneslag hadde andre sykdomstilstander, for eksempel migrene.

I april 2014, altså like før kampanjen ble lansert, hadde forskerne gjennomført en rekke arrangementer for å promotere kampanjen for hele behandlingskjeden som er involvert i hjerneslag. Tidligere studier har vist at det er viktig for at slike kampanjer skal ha en effekt også på behandlingen pasientene får, ikke bare på antallet som ankommer sykehuset med symptomer.

Les også: Ny prosedyre gir raskere behandling av hjerneslag

Kortvarig effekt

Forskerne observerte en viss effekt av kampanjen også utover de seks første månedene, selv om både antallet som kontaktet 113 med symptomer og antallet som fikk trombolyse var lavere enn i månedene umiddelbart etter kampanjen. I snitt ble 52,6 personer hver måned sendt til akuttmottaket med mistanke om slag mellom oktober 2014 og mars 2015, mens gjennomsnittlig 9,5 pasienter fikk trombolyse i den samme perioden.

– Vi må gjenta slike kampanjer for å stadig minne befolkningen om dette, sier Advani til Dagens Medisin. I artikkelen som nylig er publisert i Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases understreker forskerne også at det er viktig å rette slike kampanjer mot hele befolkningen, ettersom det ofte er pårørende eller forbipasserenede som oppsøker medisinsk hjelp på vegne av en slagpasient.

Leave a reply