Fredag 25. mai disputerer Henriette Aurora Selvik for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Kreft er vanligere blant pasienter med iskemisk hjerneslag enn i befolkningen generelt.
  2. Hjerneslag som kan knyttes til kreft er uvanlig.
  3. En nyutviklet score kan forutsi hvilke slagpasienter som bør screenes for aktiv kreftsykdom.

KORT OPPSUMMERING

(1) 15,7 % av pasienter med hjerneslag har hatt minst én kreftdiagnose tidligere i livet. Forekomsten er dermed signifikant høyere i alle aldersgrupper enn i befolkningen generelt. Årsaken til slaget var oftere en blodpropp som hadde vandret fra hjertet til hjernen hos de slagpasientene som hadde hatt kreft. Studien inkluderer – i likhet med resten av studiene i doktorgraden – om lag 1500 slagpasienter fra NORSTROKE-databasen på Vestlandet.

(2) Forekomsten av kreft hos pasienter som nylig har hatt iskemisk hjerneslag er lav. 4,3 % av pasienter som tidligere ikke hadde hatt kreft fikk påvist kreftsykdom etter et hjerneslag, og under halvparten av dem fikk diagnosen det første året etter slaget. Selvik og kollegene konkluderer med at det ikke er nødvendig med rutinemessig screening for kreft hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag.

(3) Ved å kombinere høye plasmanivåer av D-dimer, lave plasmanivåer av hemoglobin, tidligere eller nåværende røyking, og hjerneslag av ukjent årsak, kan man avsløre hvilke slagpasienter som har økt sannsynlighet for kreft. Sannsynligheten var 53 % blant pasientene som oppfylte alle kriteriene, og den nyutviklede modellen kan dermed være nyttig for å finne ut hvilke slagpasienter som bør screenes for aktiv kreftsykdom.

Leave a reply