Hjerneslag, koronarsykdom eller perifer karsykdom i nær familie øker risikoen for at man selv skal få hjerte- og karsykdom. Nå har forskere i Bergen vist at hjerte- og karsykdom i familien også er vanlig blant unge pasienter som opplever iskemisk hjerneslag.

Studien er en del av NOR-SYS-studien, hvor unge slagpasienter mellom 15 og 60 år i Hordaland ble intervjuet få dager etter iskemisk hjerneslag. 257 pasienter svarte «ja», «nei» eller «vet ikke» på om søsken, foreldre eller besteforeldre hadde hatt hjerte- og karsykdom, og videre hva slags type sykdom det i så fall var snakk om.

59 % oppgav sykdom hos far, mens 36 % rapporterte sykdom hos mor. Det vanligste var koronarsykdom (41 %), mens hjerneslag hos foreldre ble rapportert av 34 %. 6 % oppgav at foreldrene hadde perifer karsykdom. Kunnskapen om hjerte- og karsykdom hos besteforeldre var langt lavere: for eksempel visste ikke nærmere halvparten av mennene i studien om besteforeldrene hadde hatt hjerneslag.

Forskerne kunne konkludere med at det fantes hjerte- og karsykdom i den nærmeste familien til en stor del av de unge slagpasientene. Kjennskap til sykdom i familien var høyere blant kvinner enn menn, men mange av begge kjønn manglet kunnskap om kardiovaskulær sykdom hos besteforeldrene, antageligvis på grunn av aldersavstanden mellom generasjonene og færre diagnostiske muligheter tidligere.

Sykdomshistorien i familien gir et godt mål på risikoen for selv å rammes, og forskerne tar til orde for en nasjonal informasjonskampanje for å øke kunnskapen angående symptomer og risikofaktorer for hjerneslag og annen hjerte- og karsykdom blant den norske befolkningen.

Leave a reply