Øker blodtrykksmedisin risikoen hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag og innsnevringer i halspulsårene?

Blodtrykksmedisinen candesartan har tidligere blitt forbundet med nedsatt funksjonsevne og nevrologisk forverring dersom den gis i den akutte fasen av hjerneslag. Nå har forskerne undersøkt om dette også gjelder ved iskemiske slag der pasientene har innsnevringer i halspulsåren.