Om lag 400 nordmenn har blødersykdom, hemofili. Den arvelige tilstanden innebærer at koagulasjonssystemet ikke fungerer normalt, og at blødninger som oppstår dermed ikke stanser av seg selv. Hemofile kan være beskyttet mot hjerte- og karsykdom ettersom de har lavere risiko for at det skal dannes blodpropper, men flere studier viser høy forekomst av høyt blodtrykk blant personer med blødersykdom. Nå har forskningsgruppa ADVANCE med den norske professoren Pål André Holme i spissen undersøkt hvilke faktorer som henger sammen med høyt blodtrykk hos hemofile.

Forskere fra 16 forskningssentre i 13 europeiske land samlet mellom 2011 og 2013 inn data om 532 pasienter over 40 år som hadde blødersykdom. 45 % av pasientene hadde diagnostisert høyt blodtrykk, mens ytterligere 6 % målte høyt blodtrykk i forbindelse med undersøkelsene. Det var ingen videre forskjell i forekomsten av høyt blodtrykk mellom pasienter med alvorlig og mild hemofili, og det samme gjaldt for forekomsten av tidligere koronar hjertesykdom.

Høyere BMI og høyere alder var de to faktorene som viste den sterkeste uavhengige sammenhengen med høyt blodtrykk i justerte analyser. Også diabetes, høyt blodtrykk i familien og svekket nyrefunksjon korrelerte signifikant med høyt blodtrykk i multivariable analyser. Alle disse variablene er aksepterte som risikofaktorer for høyt blodtrykk i den generelle befolkningen, og studien indikerer i så måte at de samme faktorene gjelder for hemofile. Blant faktorene som ikke viste noen sammenheng med høyt blodtrykk var røyking, alkoholforbruk, HIV eller type hemofili. Forskerne understreker at de ikke kan si noe om årsakssammenhenger i en studie som baserer seg på tverrsnittdata, og ADVANCE-gruppa er nå i ferd med å gjennomføre en studie som følger opp pasienter med blødersykdom over tid.

Leave a reply