En implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD) er en avansert pacemaker som kan gi sjokkbehandling ved alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. En slik hjertestarter øker sjansen for å overleve, noe som har medført et raskt økende antall av pasienter med ICD. Imidlertid er en del pasienter engstelige for at livskvaliteten vil svekkes når en ICD blir operert inn, og noen uttrykker angst for hvordan de vil reagere på et eventuelt sjokk. Tidligere studier har vist at fordelene med en ICD svekkes når pasientene er skeptiske, og det er derfor vesentlig å finne ut hva som kan gjøres for at flest mulig er komfortable med hjertestarteren.

167 pasienter med implantert hjertestarter deltok nylig i en spørreskjemastudie i regi av Universitetet i Stavanger. Målet var blant annet å finne ut om helsepersonell kan påvirke oppfatningen av apparatet blant pasientene. Svarene viste at angst for sjokk var forbundet med lavere aksept for apparatet, men at denne sammenhengen ikke var like sterk blant pasienter som følte de fikk konstruktiv støtte fra helsepersonell. Konstruktiv støtte var også tett forbundet med aksept for defibrillatoren, og 85 % av de spurte svarte at de i stor grad var komfortable med ICD-en.

Forskerne mener resultatene understreker viktigheten av at helsepersonell har tilstrekkelig tid til å kommunisere med hver enkelt pasient og forklare hvordan en implantert hjertestarter fungerer. Pasienter som ikke føler de mottar konstruktiv støtte fra helsepersonell kan få følelsen av usikkerhet om egen sykdom og sette spørsmålstegn ved effekten av defibrillatoren. Ifølge forskerne viser funnene viktigheten av å fokusere på opplæring om god kommunikasjon for helsepersonell for å sørge for at aksepten av ICD blir enda høyere blant pasientene.

Leave a reply