Ved alvorlig aortastenose må en ny og frisk hjerteklaff opereres inn. Ved en TAVI-operasjon kan den nye klaffen føres inn ved hjelp av et kateter, men da er man avhengig av å vite hvor stor hjerteklaffen skal være på forhånd. Blant annet trengs nøyaktige mål av fiberringen som fester klaffen til blodårene (aortic annulus).

Tredimensjonal hjerteultralyd har vist seg å gi gode mål av diameteren på fiberringen. Nå har forskere ved GE Vingmed i Horten og Oslo universitetssykehus utviklet en ny algoritme som måler denne diameteren helt automatisk ved hjelp av 3D-ultralyd.

Metoden ble testet på ultralydbilder av 16 personer med aortastenose, og resultatene ble sammenlignet med manuelle målinger utført av erfarne kardiologer. Resultatene viste seg å være tilnærmet like, noe som understreker presisjonen av algoritmen og den helautomatiske metoden, som i gjennomsnitt brukte under 10 sekunder på å analysere bildene.

Metoden kan lette målingene av aorta annulus-diameteren og dermed forenkle implantasjonen av ny hjerteklaff ved aortastenose. Forskerne tar nå til orde for å teste algoritmen på et større utvalg pasienter.

Les mer: Studien ble presentert på den store hjertekongressen i Barcelona i fjor høst

Abonner på nyhetsbrevet vårt:

Leave a reply