Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC) er en arvelig sykdom som medfører økt celledød med fett- og bindevevsdannelse i hjertet og redusert pumpekraft. Sykdommen er forbundet med en vesentlig risiko for potensielt dødelige ventrikkelarytmier. Sykdommen starter i hovedsak ungdommen eller hos unge voksne, og utvikler seg hyppigere hos menn enn kvinner.

For de aller fleste er fysisk aktivitet forbundet med positive helsegevinster, men hos personer med ARVC er risikoen for ventrikkelarytmier økt hos personer som trener mye. Sykdommen er trolig skyld i 3–4 % av dødsfall relatert til idrett, og 5 % av all plutselig hjertedød hos personer under 65 år. Nå har forskere i Oslo funnet ut at trening også har negativ effekt på hjertefunksjonen til pasienter med ARVC og familiemedlemmer som er bærere av den samme genfeilen.

(Video lagt til 2. mai 2015. Saken fortsetter under videoen)

Totalt ble 110 norske og svenske pasienter og familiemedlemmer inkludert i studien. De oppgav hvor ofte de trente, og personer som oppgav mer enn fire timer intensiv trening i uka i løpet av de seks siste år ble kategorisert som atleter. Ved hjelp av hjerteultralydundersøkelser og MR så forskerne at atletene hadde signifikant redusert funksjon av både høyre og venstre hjertekammer sammenlignet med de som trente mindre. Det høyre hjertekammeret var også signifikant forstørret hos atletene, som i tillegg hadde mer deformert hjertevegg. Studien bekreftet samtidig at de som trener mye har økt risiko for ventrikkelarytmier sammenlignet med de som trener mindre.

Fire av pasientene hadde så alvorlig hjertesvikt at de måtte hjertetransplanteres. Alle disse fire var i atlet-kategorien. Samlet sett indikerer funnene at økte mengder intensiv fysisk aktivitet framskynder og forverrer progresjonen av ARVC, og støtter anbefalingene om at personer med arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati ikke bør drive med konkurranseidrett. I tillegg anbefaler forfatterne oppfølgingsstudier for å se på om lignende anbefalinger bør gis til familiemedlemmer som er genetisk disponert for sykdommen.

Les også: – Ingen grunn til å være redd trening

Leave a reply