Andrea Milde Øhrns nylig publiserte studie om stumme hjerteinfarkt har fått oppmerksomhet i flere norske og internasjonale nyhetsmedier i jula. Resultatene tyder på at personer som har vært rammet av hjerteinfarkt uten å vite det selv, tåler smerte bedre enn de som har et kjent infarkt. Studien ble publisert i høyt rangerte Journal of the American Heart Association 22. desember, og også Hjertebloggen skrev om den.

– Dette er kanskje en del av forklaringen på at disse pasientene ikke opplever brystsmerter eller får rett diagnose når de får infarkt, sa Milde Øhrn. Nå har hun selv beskrevet og tolket funnene sine i en velskrevet kronikk på forskning.no. Blant annet skriver forskeren:

«Mange har en oppfatning av hvor mye smerte de tåler, men siden dette er vanskelig å måle objektivt, er dette ofte noe leger ikke legger vekt på når de skal hjelpe pasienter. Vår studie viser at dette er noe man ikke må overse. Dersom du har høy smertetoleranse kan faktisk symptomer på hjerteinfarkt maskeres, slik at du ikke får rett diagnose og behandling!»

LES EN LENGRE SAK OM STUDIEN:

Kobler stumme hjerteinfarkt til høyere smertetoleranse

Leave a reply