Har renal denervering effekt på resistent hypertensjon?

En analyse av all tilgjengelig forskning på området sår tvil om den faktiske effekten av renal sympatisk denervering, en moderne metode for å senke høyt blodtrykk hos pasienter som ikke responderer på medisiner.