– For hver håndfull nøtter man spiser i løpet av en dag, er risikoen for hjerte- og karsykdom 21 % lavere. Risikoen for koronar hjertesykdom er redusert med 29 %, mens risikoen for hjerneslag er 7 % lavere. Også risikoen for kreft og tidlig død er betydelig redusert ved høyere inntak av nøtter, forteller førsteforfatter Dagfinn Aune.

«En håndfull» tilsvarer i denne sammenhengen 28 gram nøtter. Samtidig indikerer studien at den klart største helsegevinsten er knyttet til å øke inntaket til mellom 15 og 20 gram om dagen.

– Hvis sammenhengene skyldes at nøtter virkelig beskytter mot sykdom og død, kan 4,4 millioner dødsfall hvert år i Europa, Amerika, Oceania, Kina, Japan og Sørøst-Asia tilskrives et nøtteinntak lavere enn 20 gram om dagen. 1,2 millioner dødsfall som skyldes hjerteinfarkt eller angina, 1,1 millioner dødsfall som skyldes luftveissykdommer, 470 000 dødsfall på grunn av kreft og 140 000 dødsfall som skyldes diabetes kunne potensialt vært unngått, sier Aune.

Peanøtter og ordentlige nøtter…

Meta-analysen til Aune og kollegene samler resultater fra til sammen 29 tidligere publikasjoner på området, og omfatter blant annet nesten 86 000 dødsfall og 19 000 tilfeller av hjerte- og karsykdom. Den er dermed vesentlig større enn tidligere undersøkelser på området, og forsterker inntrykket fra disse.

– Funnene støtter kostholdsanbefalinger som oppfordrer til å spise mer nøtter for å redusere risikoen for kronisk sykdom og tidlig død, sier Aune.

I studien har forskerne også skilt mellom peanøtter, som egentlig er en belgfrukt, og såkalte trenøtter. Trenøtter omfatter de fleste andre artene vi vanligvis omtaler som nøtter, nærmere bestemt valnøtter, mandler, hasselnøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter og pekannøtter. Resultatene tyder generelt sett på at det er like bra å spise peanøtter som trenøtter.

– Det var imidlertid bare peanøtter som var signifikant koblet til redusert risiko for hjerneslag. For kreft var sammenhengen bare signifikant for trenøtter, sier Aune.

Men hva med peanøttsmør?

– Et høyere inntak av peanøttsmør var koblet til signifikant lavere risiko for å dø tidlig, men sammenhengen var ikke like sterk som for peanøtter. Det er mulig at sukker og salt tilsatt peanøttsmør motvirker de gunstige effektene, men det er vanskelig å tolke dette nærmere basert på de få studiene som finnes i dag, sier Aune.

Flerumettet fett og fiber

Personer som spiser mye nøtter er ofte slankere, mer fysisk aktive og røyker mindre enn de som spiser lite nøtter. De spiser dessuten mer frukt og grønnsaker og mindre rødt og bearbeidet kjøtt. Sammenhengene mellom inntak av nøtter og redusert risiko for sykdom og død var imidlertid like sterke i studier som hadde justert for disse og andre faktorer, og en generelt sunnere livsstil ser dermed ikke til å ha hele æren for at nøttespisere sjeldnere blir syke og dør tidlig enn andre.

– Nøtter er en god kilde til flerumettet fett, protein, fiber, vitamin E, magnesium, kalium og antioksidanter. Disse næringsstoffene kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom via redusert insulinresistens, bedre kolesterolprofil og bedre blodårefunksjon. Fytokjemikaler i nøtter er sterke antioksidanter som potensielt kan redusere faren for kreft gjennom å motvirke inflammasjon og oksidativt stress, forklarer Aune.

Færre diabetesdødsfall

Meta-analysen er videre den første som har undersøkt sammenhengen mellom hvor mye nøtter man spiser og risikoen for å dø som følge av spesifikke årsaker andre enn hjerte- og karsykdom og kreft. Det er ikke mange studier som har sett på dette, og de inkluderer relativt få dødsfall, men:

– Vi fant en signifikant sammenheng mellom økt inntak av nøtter og redusert risiko for å dø av diabetes, respirasjonssykdommer og infeksjoner. Det trengs flere studier for å eventuelt bekrefte disse funnene, sier Aune.

Tabellen viser sammenhengen mellom inntak av nøtter og risiko for sykdom og tidlig død. *-merkingen viser resultater som ikke er statistisk signifikante og dermed forbundet med større grad av usikkerhet.

Sykdom, inkludert dødsfall Høyt inntak vs. lavt Pr. 28. gram økning i daglig inntak
Hjerte- og karsykdom 19 % redusert risiko 21 % redusert risiko
Hjerteinfarkt/angina 24 % redusert risiko 29 % redusert risiko
Hjerneslag 12 % redusert risiko 7 % redusert risiko*
Kreft 18 % redusert risiko 15 % redusert risiko
Tidlig død
Alle årsaker samlet 19 % reduert risiko 22 % redusert risiko
Diabetes 32 % redusert risiko 39 % redusert risiko
Respirasjonssykdommer 24 % redusert risiko 52 % redusert risiko
Nevrodegenerative sykdommer 7 % redusert risiko* 35 % redusert risiko*
Infeksjonssykdommer 21 % redusert risiko* 75 % redusert risiko
Nyresykdommer 31 % redusert risiko* 73 % redusert risiko*

LES OGSÅ:

Lever lenger med sju skiver grovbrød om dagen

Leave a reply