I fjor publiserte forskere i Tromsø en studie som viser at andelen med fedme basert på BMI-skalaen doblet seg mellom 1994 og 2008. Høyt midjemål er ansett som en enda mer presis markør for økt hjerte- og karrisiko enn høy BMI, og nå viser de samme forskerne en kanskje enda mer bekymringsfull utvikling når det gjelder midjemålet til tromsøværingene.

  • I den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994 og 1995 var midjeomkretsen til 20 % av de mannlige deltakerne 102 cm. eller større. Dette tilsvarer magefedme ut fra kriteriene til WHO. I den sjette Tromsøundersøkelsen i 2007 og 2008 var andelen 37 %.
  • For kvinner var både omfanget og økningen av magefedme enda større. Kvinner med et midjemål større enn 88 cm. har magefedme etter WHOs kriterier, og dette gjaldt henholdsvis 35 % og 55 % av de kvinnelige deltakerne i Tromsø 4 og Tromsø 6.

Med andre ord hadde mer enn annenhver kvinne og mer enn hver tredje mann i Tromsø magefedme i 2008. Det er vesentlig flere enn de 20 % av begge kjønn som hadde fedme basert på BMI.

Studien baserer seg på data fra 6812 personer som deltok i Tromsø 4, og 12 493 deltakere fra Tromsø 6. Alderssammensetningen til deltakerne var noe ulik i de to undersøkelsene, men utviklingen var tydelig også i analyser justert for alder: Blant menn mellom 35 og 74 år økte andelen med magefedme fra 19 % til 37 %. For kvinner i samme aldersgruppe økte den fra 28 % til 54 %.

Overvektige yngre

Midjemålet i begge undersøkelsene var generelt sett høyere jo eldre man ble. Men også blant de yngste så forskerne en svært uheldig utvikling mellom de to undersøkelsene.

  • Menn med midjemål mellom 95 og 102 cm. klassifiseres som overvektige. I Tromsø 4 hadde 28 % av mennene mellom 35 og 44 år et midjemål som tilsvarte overvekt eller fedme. I Tromsø 6 hadde andelen økt til 59 %.
  • For kvinner er grensene for overvekt satt til et midjemål mellom 81 og 88 centimeter. I Tromsø 4 hadde 33 % av kvinnene mellom 35 og 44 år overvekt eller fedme, mens denne prosentandelen var 71 % i Tromsø 6.

Altså var langt mer enn annenhver av tromsøværinger i alderen 35–44 år enten overvektig eller feit basert på midjemålet. I de eldste alderskategoriene var denne andelen enda høyere, med en topp på 85 % blant kvinner mellom 75 og 84 år.

Seks centimeter bredere

Det gjennomsnittlige midjemålet i befolkningen gir et ytterligere bilde på omfanget av magefedme. Midt på 1990-tallet hadde 35–74 år gamle kvinner i Tromsø et gjennomsnittlig midjemål på 85 cm, altså midt i overvektkategorien. I 2007/2008 hadde snittet økt med seks centimeter, langt inn i kategorien som tilsier magefedme. For mennene økte det gjennomsnittlige midjemålet med fire centimeter i løpet av perioden, fra 95 til 99 cm. Gjennomsnittlig midjemål økte i alle aldersgrupper for både kvinner og menn.

Forskerne så også på utviklingen i midjemål hos 3144 personer som deltok i Tromsøundersøkelsen både midt på 1990-tallet og i 2007/2008. Mulighetene til å kunne følge en relativt stor gruppe personer over tid, er en styrke ved analysen.

  • 32 % av kvinnene som hadde normalt midjemål i 1994/1995 hadde magefedme i 2007/2008. Altså hadde midjeomkretsen deres økt med minimum 8 cm, fra under 81 til minst 89 cm. Mer enn ni av ti kvinner som hadde magefedme i den første av undersøkelsene hadde det fortsatt 13 år senere.
  • Tilsvarende hadde 16 % av mennene som hadde normalt midjemål ved Tromsø 4 magefedme ved Tromsø 6, mens 88 % med magefedme i 1994/1995 fortsatt hadde det 13 år senere.

Det viste seg at økningen i midjemål blant de som deltok i begge undersøkelsene var spesielt stor hos de yngste kvinnene. Videre var det bare 3 % av kvinnene og 1 % av mennene med magefedme på midten av 1990-tallet som hadde et normalt midjemål 13 år senere.

– Økningen vi har sett i midjemål i både tverrsnittsundersøkelsene og de langsgående undersøkelsene gir grunn til bekymring, spesielt med tanke på at økningen har vært størst i de yngste aldersgruppene, konkluderer forfatterne av tidsskriftartikkelen som nylig er publisert i BMC Obesity.

LES OGSÅ:

Dobling av fedme i Tromsø på 14 år

Leave a reply