Trombolyse er den anbefalte behandlingsmåten for å løse opp en blodpropp i blodårene som forsyner hjernen. Behandlingen kan imidlertid bare gis de første fire og en halv timene etter at pasienten kjenner de første symptomene på slag.

– Man kan si at den lavere trombolyseandelen ved hjerneinfarkt i bakre del av hjernen er et nødvendig onde, ettersom symptomene kan være mer uspesifikke enn ved infarkt i fremre del. Dermed kommer mange pasienter for seint til sykehuset. I tillegg kan det ta lenger tid å stille slagdiagnosen når de først har kommet, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen om studien, som nylig er publisert i Acta Neurologica Scandinavica. Førsteforfatter Kristin Modalsli Sand gjennomførte studien som en del av sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.

I tråd med dette viser studien at bare 56,2 % av pasientene som fikk påvist slag i bakre del kom til sykehuset innen 4,5 timer etter symptomdebuten, mens dette gjaldt 72,5 % av pasientene med slag i fremre del.

(saken fortsetter under)

LES OGSÅ:

Stor hjerneslagstudie: Trombolyse kan forlenge livet

– Trombolyseandelen kan økes

Til sammen inkluderte analysene 661 pasienter med slag i den bakre sirkulasjonen, og de ble sammenlignet med 1705 pasienter med slag lenger fremme. Generelt sett var de med hjerneslag i bakre del yngre og friskere, og en høyere andel var menn. En lavere andel hadde atrieflimmer eller tidligere hjerteinfarkt, og de var også oftere yrkesaktive og bodde hjemme sammen med ektefelle eller samboer. I tillegg hadde de slag med lavere alvorlighetsgrad, målt via NIHSS-skalaen.

Men selv etter justering for alle disse forskjellene var sannsynligheten for trombolyse signifikant lavere enn hos de med hjerneinfarkt i fremre del.

En av årsakene kan være at bedre, altså lavere, score på NIHSS-skalaen brukes for utelukke trombolyse. Forskerne viste at pasientene med infarkt bak i hjernen scoret bedre på alle unntatt én av underkategoriene på denne skalaen. Forskerne mener det er en indikasjon på at lav NIHSS-score ikke bør være et eksklusjonskriterium for trombolyse ved iskemisk slag i bakre sirkulasjon.

– Skalaen er ikke optimal for å diagnostisere denne typen hjerneslag, og kan føre til at pasientene ikke får den beste akuttbehandlingen, skriver de. Videre understreker de at resultatene fra studien tyder på at iskemisk hjerneslag undersøkes og behandles likt etter akuttfasen, uavhengig av om det er fremre eller bakre sirkulasjon som er rammet.

LES OGSÅ:

Trombolyse er trygt og effektivt ved mildt hjerneslag

Leave a reply