Fredag 7. desember disputerer Brage Håheim for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Levosimendan motvirker den systoliske dysfunksjonen som skjer hos nedkjølte rotter.
  2. Nitroprussid reduserer den økte motstanden i blodårene som forekommer ved nedkjøling.
  3. Begge medikamentene har gunstig påvirkning på blodstrømmen til hjernen etter alvorlig nedkjøling.

KORT OPPSUMMERING:

(1) En av Håheims studier viser at levosimendan hjelper til med å gjenopprette blant annet slagvolum og minuttvolum til normale verdier etter alvorlig nedkjøling. Rottene i studien ble kjølt ned til 15 grader i fire timer før de ble varmet opp igjen, og hjertemedisinen levosimendan viste seg å være mer effektiv for hjertefunksjonen enn placebo. Forskerne konkluderer med at medikamenter som øker kalsiumfølsomheten og hemmer PDE3 er bedre enn betablokkere for å påvirke hjertets kontraksjonskraft under oppvarming fra hypotermi.

(2) Å benytte nitroprussid for å utvide blodårene reduserer belastningen på hjertet og forbedrer slagvolum og minuttvolum under oppvarming fra nedkjøling. Medikamentet er mer effektivt enn placebo, men klarer ikke å gjenopprette slagvolumet og andre mål på hjertefunksjonen helt til samme nivå som før nedkjølingen.

(3) Levosimendan og nitroprussid har gunstige effekter på blodstrømmen til hjernen etter oppvarming fra alvorlig nedkjøling hos rotter, ifølge data fra doktorgraden som foreløpig ikke er publisert.

Leave a reply