Rundt 10 % av alle dødsfall relatert til koronar hjertesykdom og hjerneslag antas å skyldes lavt inntak av frukt og grønnsaker, og flere studier viser at å spise mer av disse matvarene kan beskytte mot hjerte- og karsykdom. Videre tilsier beregninger at utilstrekkelig inntak og frukt og grønt er årsak til mer enn to og en halv million dødsfall hvert år på verdensbasis. Derfor er det kanskje ikke så rart at helsemyndighetene anbefaler nordmenn å spise mer frukt og grønt. Nå kan de også støtte anbefalingene på en stor norsk studie basert på kostholdsvanene til middelaldrende norske menn på 1960-tallet.

Opptil 10 % lavere dødelighet

Mellom 1964 og 1967 svarte 10.718 norske menn på to spørreskjemaer, og forskerne hadde nok informasjon til å inkludere nesten 10.000 av dem i de senere analysene. Det første skjemaet inneholdt spørsmål om fysisk aktivitet, røyking, kroppsvekt, høyde og sosioøkonomisk status, mens det andre handlet om kostholdsvaner. Her ble mennene blant annet spurt om hvor ofte de spiste et utvalg av frukt, grønnsaker og bær (se oversikt i margen til venstre), i tillegg til kaffe, øl og sprit. Ved hjelp av Dødsårsaksregisteret kunne forskerne finne ut hvordan det hadde gått med deltakerne fram til 2007/2008, og de undersøkte om det var en sammenheng mellom ulike dødsårsaker og inntaket av frukt, grønnsaker og bær. Alle tallene ble justert for kaffe-, øl og spritinntak, fysisk aktivitet, røyking, BMI og sosioøkonomisk status.

I løpet av oppfølgingsperioden døde 92 % av mennene. Gjennomsnittsmannen spiste grønnsaker 21 ganger hver måned, frukt 16  ganger hver måned og bær tre ganger i måneden. Gulrøtter og kålrot var de mest populære grønnsakene, mens appelsiner og epler var fruktsortene som ble spist oftest.

Det viste seg at de som spiste frukt, grønnsaker eller bær til sammen minst 28 ganger hver måned hadde 8–10 % redusert risiko for å dø i løpet av oppfølgingsperioden – uavhengig av årsak – sammenlignet med de som spiste det sjeldnere. De som spiste gulrøtter oftest (mer enn 14 ganger i måneden) hadde redusert dødsrisiko sammenlignet med de som aldri spiste gulrøtter, og forskerne fant også denne sammenhengen for appelsiner, epler, druer, hagebær og ville bær.

Gulrot- og appelsinspisere dør sjeldnere av slag

4.595 av mennene døde som følge av hjerte- og karsykdom. Den eneste matvaren som var forbundet med redusert dødelighet av slik sykdom var gulrøtter, og menn som spiste gulrøtter hadde 20 % redusert risiko for hjerterelatert død sammenlignet med de som aldri spiste gulrøtter. 2.386 av dødsfallene skyldtes hjerteinfarkt eller hjertekrampe, og her viste det seg at høyt inntak av erter var forbundet med lavere dødelighet.

Den fjerdedelen av mennene som spiste grønnsaker, frukt og bær til sammen mer enn 62 ganger i måneden, hadde 21 % redusert risiko for å dø av hjerneslag sammenlignet med den fjerdedelen som spiste slik mat sjeldnere enn 27 ganger i måneden. Til sammen døde 1.034 av deltakerne av slag, og risikoen var redusert med mellom 30 og 50 % blant de som spiste appelsiner eller gulrøtter oftere enn 14 ganger i måneden.

– Frukt og grønt kan forlenge livet

Samlet sett konkluderte forskerne med at høyt totalt inntak av frukt, grønnsaker og bær er forbundet med redusert dødelighet, men at det i denne studien gjaldt i mindre grad for grønnsaker enn for frukt og bær. De mener dette kan skyldes at mange nordmenn på 60-tallet kokte grønnsakene før de spiste dem, da tidligere studier har vist at sammenhengen med redusert dødsrisiko er sterkere for rå enn kokte grønnsaker.

Selv om forskerne justerte for en rekke livsstilsrelaterte variabler, kan de ikke utelukke at frukt- og bærspisere lever sunnere på områder som det ikke ble tatt høyde for i denne studien, og at dette kan forklare deler av sammenhengen. Samtidig baserer studien seg på selvrapporterte opplysninger, og forskerne kan heller ikke se bort fra at inntaket hos deltakerne forandret seg etter at de svarte på skjemaet i 1967. Like fullt samsvarer resultatene godt med studier fra andre land, og forskerne mener studien indikerer at økt inntak av frukt, grønnsaker og bær kan forlenge livet og redusere risikoen for å dø av hjerneslag og koronarsykdom.

Leave a reply