Venene fører blod tilbake til hjertet, og blodet flyter lettere gjennom disse blodårene dersom de er elastiske og har høy kapasitet til å utvide seg. Stive og lite elastiske arterier er en indikasjon på åreforkalkning og økt risiko for koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), men blodårefunksjonen er mindre studert i venene. Nå viser en studie fra Cardiac Exercise Research Group ved NTNU at godt trente hjertepasienter har like god venefunksjon som friske med samme kondisjon.

15 pasienter som hadde hatt intervalltrening som en del av rehabiliteringen etter koronarsykdom deltok i studien, og ble sammenlignet med 12 like gamle personer uten hjertesykdom. Forskerne fant ingen forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt kapasiteten en av overarmsvenene hadde til å utvide seg. Utvidelsesevnen ble regnet ut basert på ultralydmålinger av diameteren i venen ved både hvile og da åren var maksimalt utvidet rett etter en periode med avklemming av blodtilførselen. Heller ikke den maksimale blodstrømmen ut fra venen var svekket hos hjertepasientene i analyser der forskerne tok høyde for blodvolumet til deltakerne.

Pasienter med hjertesvikt har svekket venefunksjon, og svekkelsene er mer uttalt jo dårligere fysisk kapasitet pasientene har. Forskerne tror derfor hjertepasienter kan ha god nytte av å opprettholde god kondisjon for å unngå at funksjonen til blodårene reduseres. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom det maksimale oksygenopptaket og utvidelseskapasiteten til venene i denne studien.

Les også: Spreke eldre beholder god blodårefunksjon

Ingeborg Megård Leinan disputerte for sin doktorgrad i oktober 2015. På CERG-bloggen kan du lese mer om de andre studiene i doktorgraden og se bilder fra disputasen.

Leave a reply