90 % av SAMINOR1-deltakerne som selv rapporterte at de hadde hatt et hjerteinfarkt, var registrert med hjerteinfarkt i CVDNOR-databasen over alle nordmenn lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom etter 1994. Den tilsvarende andelen var 81 % når det gjaldt hjerneslag. Forekomsten av selvrapportert hjerteinfarkt var på 2,3 %, mens den faktiske forekomsten var på 2,0 %. For hjerneslag var forekomsten 1,5 % basert på selvrapportert data, sammenlignet med 1,2 % i virkeligheten. Dermed indikerer denne nye studien at selvrapporterte opplysninger om hjerteinfarkt og slag i SAMINOR1-studien kan benyttes til å estimere forekomsten av disse hjerte- og karsykdommene blant befolkningen i distriktene i Nord-Norge med relativt god presisjon.

SAMINOR 1-studien ble gjennomført i 2003 og 2004, og i forbindelse med studien svarte drøyt 15 000 36–79 år gamle personer i distriktene i Nord-Norge blant annet på om de hadde hatt hjerteinfarkt og hjerneslag. 303 av dem oppgav å ha hatt hjerteinfarkt i løpet av perioden etter 1994, og diagnosen ble bekreftet for 273 av dem. Forskerne fant imidlertid også ut at 73 deltakere som svarte at de ikke hadde hatt hjerteinfarkt, faktisk hadde hatt det. Videre var det 175 deltakere som oppgav å ha hatt hjerneslag mellom 1994 og 2004, og av disse hadde 142 faktisk hatt det. 79 var registrert med slag i sykehusdatabasen til tross for at de selv rapporterte at de ikke hadde hatt det.

Leave a reply