Kalsineurinhemmere har bidratt til at flere overlever etter en hjertetransplantasjon, men medisinene kan skade nyrene og beskytter dårlig mot åreforkalkning i det nye hjertet (koronar vaskulopati). Den skandinaviske SCHEDULE-studien undersøkte 115 hjertetransplantasjonspasienter som ble tilfeldig valgt ut til å få enten tradisjonell behandling med kalsineurinhemmeren ciklosporin eller en eksperimentell behandlingsmetode med legemiddelet everolimus og en langt lavere dose ciklosporin, som ble fjernet helt fra behandlingen sju uker etter transplantasjonen. Etter ett år hadde pasientene som fikk den nye behandlingsmetoden bedre nyrefunksjon og redusert utvikling av vaskulopati sammenlignet med ciklosporingruppa, og nå viser en ny oppfølging av pasientene at dette også gjelder tre år etter transplantasjonen.

Les mer: Ny behandlingsmetode kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon

Totalt 100 pasienter ble inkludert i analysene etter 36 måneder, og det viste seg at nyrefunksjonen hadde endret seg lite etter det første året og fortsatt var signifikant bedre blant pasientene i everolimusgruppa. Resultatene ble de samme da forskerne ekskluderte de totalt 13 pasientene som hadde avsluttet behandlingen med ciklosporin eller everolimus i løpet av oppfølgingsperioden. 13 av 43 pasienter i everolimusgruppa ble også behandlet med lave doser ciklosporin gjennom perioden, og denne undergruppa viste tegn på dårligere nyrefunksjon enn de som kun hadde benyttet everolimus.

Det var ingen forskjeller på funksjonen til det nye hjertet hos pasientene i de to gruppene etter 36 måneder, men ved hjelp av intravaskulær ultralyd observerte forskerne redusert utvikling av åreforkalkning i blodårene til det nye hjertet i everolimusgruppa. Andelen avstøtningsreaksjoner var høyere i everolimusgruppa enn ciklosporingruppa de første 12 månedene av studien, men ikke mellom 12 og 36 måneder. Everolimuspasientene opplevde imidlertid oftere andre alvorlige helseproblemer som ødem, akne, diaré og infeksjon i de øvre luftveiene i løpet av denne siste perioden,

Forskerne kunne konkludere med at de fordelaktige effektene av everolimus på nyrefunksjon og sykdom i blodårene til det nye hjertet vedvarte tre år etter hjertetransplantasjonen, og at den nye behandlingsmetoden kan være et godt alternativ til behandling med kalsineurinhemmere for mange pasienter. Deltakerne i studien følges nå videre i ytterligere tre år for å se om de positive effektene også er til stede på enda lengre sikt.

Leave a reply