Ventrikkeltakykardier og -ekstraslag fra høyre ventrikkels utløpstrakt er hovedsakelig ufarlige, men ofte plagsomme hjerterytmeforstyrrelser som rammer unge voksne. Symptomatisk engangsbehandling med radiofrekvensablasjon kan derfor være et mer attraktivt valg enn livslang bruk av hjertemedisiner. Radiofrekvensablasjon innebærer at radiofrekvent strøm bryter de elektriske ledningsbanene i hjertet som forårsaker rytmeforstyrrelsene. En ny studie fra Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus tyder på at radiofrekvensablasjonsbehandling har god langsiktig effekt på denne pasientgruppen.

– Over ni av ti pasienter rapporterte ingen eller færre symptomer ved ti års oppfølgning, sammenlignet med før behandlingen. Færre pasienter hadde behov for hjertemedisiner, og flere kunne gå tilbake til å jobbe fulltid og rapporterte bedre generell helse, forteller førsteforfatter Synne Dragesund Rørvik.

Fra dårlig til god helse

I studien deltok 34 pasienter uten strukturell hjertesykdom med gjentagende, symptomatiske ventrikkelarytmier av ukjent årsak. Hovedsymptomene var hjertebank og svimmelhet. De hadde gjennomført radiofrekvensablasjonsbehandling på Haukeland universitetssjukehus for gjennomsnittlig ti år siden. Ved langtidsoppfølging hadde over 90 % av pasientene færre symptomer, og over 50 % av disse rapporterte ingen symptomer. Andelen pasienter som brukte hjertemedisiner hadde blitt redusert med over 60 %. Over halvparten rapporterte om dårlig generell helse før radiofrekvensablasjonen, mens mer enn 80 % meldte om god eller veldig god generell helse etter behandlingen. I tillegg viste studien at arbeidsevnen blant pasientgruppen økte, og flere var i fulltidsstilling.

– Det er kjent og forsket på tidligere at denne behandling har god effekt på kort sikt. Imidlertid er det gjort få studier som undersøker langtidseffekten. Resultatene fra studien vår viser at effekten av radiofrekventablasjonsbehandling vedvarer også over tid, sier Dragesund Rørvik, som har gjennomført studien som en del av medisinstudiet ved Universitet i Bergen.

Ettersom studien ikke inneholder en kontrollgruppe som ikke mottok behandling, kan man ikke utelukke at placeboeffekten har hatt en medvirkende rolle for en del av de positive endringene til pasientene. Likevel forsvares dette med at behandlingen er symptomatisk, og hovedmålet er at pasientene skal oppleve en subjektiv forbedring av symptomer. Pasientene ble fulgt opp med spørreskjema, og opplysninger fra medisinske journaler ble benyttet for å unngå feilrapportering, siden det kan være problematisk for pasientene å huske tilbake til tiden før behandlingen.

LES OGSÅ:

Skiller farlig og ufarlig hjertesykdom ved hjelp av ultralyd

Leave a reply