Får tilbake god funksjon etter kirurgi for massivt hjerneslag

Massive hjerneslag som rammer språksenteret kan være mer lammende enn slag som rammer den ikke-dominante hjernehalvdelen. Nå har forskere i Oslo sammenlignet livskvaliteten etter hjernekirurgi for disse to gruppene slagpasienter.