God kondisjon kan forhindre at blodårer som fører blod tilbake til hjertet stivner og blir mindre elastiske med alderen. Godt bevart funksjon i disse blodårene kan være viktig for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er først og fremst venene i beina som er studert tidligere, men nå har forskere ved CERG i Trondheim samlet unge og eldre deltakere med like høyt oksygenopptak for å undersøke hvilken betydning alder har for evnen venene i overarma har til å utvide seg.

Forskerne delte de 28 deltakerne i tre alderskategorier. Alle trente utholdenhet regelmessig og var friske, normalvektige ikke-røykere med normalt blodtrykk. Diameteren i en av de store venene i overarma ble undersøkt med ultralyd i hvile og etter en periode med avklemming av blodtilførselen. Basert på målingene regnet forskerne ut endringene i volumet i blodåren fra hvile til full avklemming, noe som viser utvidelsesevnen til åren.

Etter at forskerne hadde justert for forskjeller i totalt blodvolum mellom gruppene, var det ingen forskjell på verken unge (20–39 år), middelaldrende (40–59 år) eller eldre (60–69 år) i evnen til utvidelse av overarmsåren. Studien kan indikere at blodårenes evne til å utvide seg ikke reduseres med alderen dersom man holder seg i god form, men forskerne understreker at en tverrsnittstudie som dette ikke kan bekrefte eventuelle årsakssammenhenger.

Leave a reply