Serotonin har fått mest oppmerksomhet som et signalstoff som kan motvirke depresjon, men spiller blant annet også en viktig rolle for sammentrekningen av blodårene i lungene. Det hevdes at enkelte appetittsenkende medikamenter øker nivåene av serotonin i blodet, og det har samtidig blitt observert økt forekomst av høyt blodtrykk i lungearterien (pulmonal arteriell hypertensjon) hos personer som bruker slike medikamenter. Denne tilstanden gjør at hjertet må jobbe hardere med å pumpe blod ut i lungekretsløpet, noe som kan føre til hjertesvikt som følge av at høyresiden av hjertet blir unormalt forstørret.

Tidligere studier har ikke gitt noe klart svar på om konsentrasjonen av serotonin i venøst blod kan brukes som en markør for å påvise høyt blodtrykk i lungearterien. Nylig har forskere ved NTNU i Trondheim utviklet en ny metode for å måle fritt, ubundet serotonin i blodet, og de ønsket derfor å undersøke sammenhengen på nytt.

Blodprøver fra ni pasienter som var diagnostisert med pulmonal arteriell hypertensjon og fra ni friske pasienter ble analysert. Det var en tendens til at serotoninnivået var høyere hos pasientene med sykdommen enn hos de friske deltakerne, men forskjellen mellom gruppene var ikke statistisk signifikant. Forskerne fant heller ingen korrelasjon mellom nivået av serotonin og blodtrykket i lungearterien, og konkluderte med at serotoninnivået i venøst blod ikke kan brukes for å diagnostisere pulmonal arteriell hypertensjon.