Nærmere én av ti gravide har blodtrykksrelaterte problemer i løpet av svangerskapet. Høyt blodtrykk og økt mengde protein i urinen er tegn på svangerskapsforgiftning, noe som kan øke risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom. Mange av disse studiene er imidlertid basert på kvinnenes egne opplysninger om blodtrykk og protein i urinen, noe som potensielt gjør at deler av informasjonen ikke er riktig.

I den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994 og 1995 ble alle de kvinnelige deltakerne spurt om de hadde hatt høyt blodtrykk og/eller høyt proteininnhold i urinen ved tidligere svangerskap. Forskerne ønsket å undersøke om informasjonen fra kvinnene var til å stole på, og gikk gjennom 400 pasientjournaler for å sammenligne målinger av blodtrykk og protein med de selvrapporterte opplysningene.

Ved hjelp av journalene kunne forskerne bekrefte høyt blodtrykk og/eller proteinuri hos 80 % av kvinnene som hadde rapportert at de hadde det. Dette tallet regnes som nokså høyt, og indikerer at disse selvrapporterte opplysningene kan brukes som et pålitelig grunnlag i et pågående forskningsprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Her ønsker forskerne å undersøke forskjeller i risikofaktorer mellom kvinner som har utviklet hjerte- og karsykdom og de som ikke har det.

Leave a reply