«Pulsløs elektrisk aktivitet» eller PEA er et nokså vanlig fenomen hos pasienter som opplever hjertestans mens de er innlagt på sykehuset. Det innebærer at pasientene ikke har puls, selv det foregår elektrisk aktivitet i hjertet. Daniel Bergum har i sin doktorgrad undersøkt hjertestanspasienter på St. Olavs Hospital i Trondheim, og har i to tidligere publiserte artikler vist at sykehusets akutt-team ofte finner riktig årsak til hjertestansen, og at det kan bidra til at flere overlever. I den siste artikkelen i prosjektet har han og kollegene undersøkt om EKG-mønstrene hos hjertestanspasienter med PEA kan gi informasjon om årsaken til hjertestansen og om sjansen for å overleve.

Akutt-teamet bruker en hjertestarter med en EKG-skjerm, og hvis tidlige mønstre i EKG kan si noe om årsaken kan de også være verdifulle i den videre behandlingen av pasientene. Bergum og kollegene kunne imidlertid ikke koble noe EKG-mønster til en spesiell gruppe årsaker eller til pasientenes overlevelse i sin studie.

Totalt hadde forskerne nok informasjon til å inkludere 51 hjertestanstilfeller i analysene sine. EKG-parameterne de så på var QRS-bredde, QT-intervall og hjertefrekvens, og basert på disse definerte de seks ulike PEA-mønstre. I nesten samtlige episoder med PEA fant forskerne unormale elektriske signaler fra hjertet, men de ulike kategoriene av PEA-mønstre kunne altså ikke si noe om årsaken til hjertestansen. Dette er den første studien som undersøker dette, og ettersom det var snakk om relativt få tilfeller av hjertestans kan den anses som en pilotstudie hvor resultatene må bekreftes av andre studier.

LES OGSÅ:

Finner raskt riktig årsak ved to av tre hjertestans på sykehuset

Overlever oftere hjertestans når årsaken finnes raskt

Leave a reply