Depresjon regnes som en uavhengig risikofaktor for høyt blodtrykk, men samtidig tyder flere studier på at deprimerte har lavere blodtrykk enn friske kontrollpersoner. Kanskje kan forklaringen ligge i at bare deprimerte med e4-varianten av apolipoprotein E-genet (ApoE e4) har økt risiko for høyt blodtrykk?

Risikogen for mange sykdommer

– Kombinasjonen av ApoE e4 og depresjon resulterte i 21,5 mmHg høyere systolisk blodtrykk enn ved depresjon uten denne genvarianten. Den samme tendensen var til stede for diastolisk blodtrykk, men noe svakere, forklarer Knut Hestad, som er forskningsdirektør ved Sykehuset Innlandet og førsteforfatter bak studien. I tillegg var det en tendens til lavere blodtrykk hos deprimerte uten ApoE e4 enn hos friske uten genvarianten.

17 av de 49 deprimerte deltakerne i studien og 13 av de 29 personene i kontrollgruppa hadde e4-varianten på ett eller begge genparene av ApoE-genet. De deprimerte som hadde denne genvarianten hadde altså både høyere systolisk og diastolisk blodtrykk enn resten av de deprimerte, mens genet ikke hadde betydning for blodtrykket til personene uten depresjon. Dette var pasienter som hadde oppsøkt sykehuset uten at det ble påvist noen sykdom.

Betydningen av ApoE e4-genvarianten for omsetning av lipoproteiner, åreforkalkning og utvikling av hjerte- og karsykdom har lenge vært kjent. Genvarianten er også koblet til økt risiko for blant annet demens, hjerneslag og søvnapné.

– Mye tyder på at ApoE e4 er et gen som gjør bæreren sårbar for en rekke sykdommer. Vi vet at deprimerte har økt risiko for hjerte- og karsykdom, og vår studie kobler altså ApoE e4 hos deprimerte til høyt blodtrykk, sier Hestad. Han understreker at studien baserer seg på få deltakere, og at man derfor ikke kan trekke sikre konklusjoner ut fra den.

Leave a reply