Personer med den kroniske nervesykdommen multippel sklerose (MS) har økt forekomst av hjerte- og karsykdom. MS er til en viss grad arvelig, men tidligere studier har ikke klart å identifisere spesielt mange gener som forbindes med økt risiko. Norske forskere står nå i spissen for en studie som bekrefter et genetisk fellesskap mellom MS og en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og som samtidig identifiser en rekke nye genvarianter som assosieres med MS.

Forskerne benyttet data fra flere såkalte genomvide assosiasjonsstudier med til sammen flere hundre tusen deltakere. Slike studier undersøker en lang rekke vanlige genvarianter hos mange personer for å se om noen av genene kan kobles til en egenskap, for eksempel en sykdom. Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og deres samarbeidspartnere har utviklet statistiske verktøy som sammenligner genomvide assosiasjonsstudier mellom to tilstander og dermed øker styrken til å avdekke nye genvarianter og også kan påvise et eventuelt genfellesskap mellom tilstandene.

Les også: Fant nye gener for hjertesykdom med ny analysemetode

I studien viste analysene et betydelig genetisk overlapp mellom gener forbundet med MS og gener forbundet med triglyseriderLDL-kolesterol, HDL-kolesterol, systolisk blodtrykk, BMI, type 2-diabetes eller betennelsesmarkøren C-reaktivt protein. Fellesgener – til sammen 60 – ble identifisert på alle kromosomer med unntak av kromosom 21. I tillegg identifiserte metoden 65 gener som forbindes med MS og som ikke har blitt koblet til sykdommen tidligere.

Leave a reply